viernes, 5 de abril de 2019

Excursió 3 d'abril

Els alumnes de 3r i 4t d'ESO varen anar de visita al Parc Bit a la unitat de LADAT d'Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears, que du a terme el desenvolupament d'activitats de formació en les àrees d'Animació 3D, Animació 2D i Animació Stop Motion. Allà varen visitar les diferents exposicions i realitzaren un taller d'Animació Stop Motion.